SlovakCzechEnglishGermanItalian

🌍 REBORN / REDUCE / REUSE / RECYCLE

SlovakCzechEnglishGermanItalian

🌍 REBORN

Reklamačný poriadok

Adela Jamrichová – REBORN FASHION so sídlom Mukačevská 4805/29,08001 Prešov, Slovenská republika Zapísaná v Okresnom úrade Prešov, Číslo živnostenského registra: 750-41908 IČO: 47366419 , DIČ: 1079828266

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na tel. čísle +421 908 845 943 alebo e-mailom na adrese info@rebornfashion.sk

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet zašlite, prosím, na adresu:

Adela Jamrichová

Mukačevská 4805/29

080 01 Prešov

Slovensko

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou v tomto prípade balíček nepreberieme. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade nákupu cez internet, nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, na použitý tovar v súlade so zákonom predávajúci záruku NEPOSKITUJE. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru – 24 mesiacov /platí pre nový tovar s originálnou visačkou/.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

A) odovzdaním opraveného tovaru;

B) výmenou tovaru;

C) vrátením kúpnej ceny tovaru;

D) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorázovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou vadou;

E) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záverečné ustanovenia

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

    informujte nás o reklamácii, telefonicky na tel. čísle +421 908 845 943 alebo e-mailom na adrese info@rebornfashion.sk;

    tovar odošlite poštou inou kuriérskou spoločnosťou (tovar prosíme neposielajte na dobierku v tomto prípade balíček nepreberieme);

    do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;

    k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru od pošty či kuriérskej spoločnosti.

Reklamačný formulár nájdeš a stiahneš tu: link

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 01.06.2020

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,

P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel.č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

Follow us
TOP

Nákupný košík 0

Login

Create an account

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

REBORN
MYSTERY
CHOICE
SlovakCzechEnglishGermanItalian

Slovakia / Prešov 080 01